Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Tender/ Sebutharga

LLM/ UB/TN-11/1/12/22 CADANGAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM STANDARD ACCOUNTING FOR GOVERNMENT AGENCIES (SAGA), SISTEM TUNTUTAN PERJALANAN (E-CLAIM), SISTEM PENGURUSAN ASET (SPA) DAN SISTEM PENGURUSAN STOR (SPS) DI IBU PEJABAT, LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA UNTUK 3 TAHUN (2023-2025)

Tarikh Mula Jualan Dokumen 14.12.2022
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 30.12.2022
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada 210104
Jenis Tender
Kategori Bekalan Perkhidmatan
Syarat Pendaftaran

Pelawaan adalah terbuka kepada kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang seperti di bawah untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut:

Kontraktor yang berminat dan memenuhi syarat yang ditetapkan hendaklah melengkapkan Borang Pendaftaran yang dinyatakan dalam iklan ini dipautan https://forms.gle/VpZhSJe1eKP1MYhaA .  Hanya penama yang tercatat di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia yang dibenarkan mendaftar. Tempoh Borang Pendaftaran secara maya dibuka dipautan tersebut di portal LLM adalah seperti berikut:

Tarikh: 8 hingga 13 Disember 2022

Masa: Tamat pada 4.30 petang (13 Disember 2022)

Hanya kontraktor yang LAYAK SAHAJA (memenuhi syarat yang ditetapkan) akan menerima pautan taklimat secara maya pada 14 Disember 2022 jam 10.00 pagi melalui emel yang didaftarkan. Hanya penama di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat tender. Wakil selain daripada penama adalah tidak dibenarkan.    

Maklumat di dalam Dokumen Tawaran akan mengatasi maklumat di dalam slide taklimat/video taklimat.

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN. Walaubagaimanapun, kontraktor digalakkan untuk membuat lawatan tapak atas tanggungjawab sendiri dan berhubung terus di talian 03-8738 2564/3037 (Bahagian Teknologi Maklumat, LLM) untuk tujuan tersebut. 

Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan ‘LLM Payment Gateway Service’ di laman web rasmi LLM iaitu melalui pautan pembelian online yang dipaparkan dalam iklan ini. Hanya kontraktor yang LAYAK SAHAJA (memenuhi syarat yang ditetapkan) akan menerima Payment Code untuk pembelian online. Sebarang pertanyaan mengenai pembelian boleh menghubungi talian               03-8738 3033/3106 (Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak).

*PERHATIAN:

Sila cetak resit bayaran sebagai bukti apabila mengambil dokumen di kaunter Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, Kajang, Selangor. 

Kontraktor atau wakil kontraktor yang sah hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh KKM dan MKN.

Tawaran hendaklah diterima sebelum atau pada tarikh tutup di atas.

Tawaran yang lewat diterima tidak akan      dipertimbangkan.

Bukti penghantaran melalui pos tidak boleh dijadikan sebagai bukti pengemukaan dokumen tawaran pada tarikh tutup tawaran.

1. Syarat-syarat, arahan dan maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Tawaran dan boleh diperolehi di alamat sepertimana yang dinyatakan di atas.

2. Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor yang telah diberi kuasa dengan sepenuhnya sahaja. Untuk maksud ini, wakil kontraktor dikehendaki membawa bersama-sama Surat Perwakilan Kuasa dan mengemukakan salinan asal Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan serta bukti pembayaran pembelian dokumen semasa mengambil Dokumen Tawaran.

3. Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

Lawatan Tapak Tarikh: Tempat: Tidak Diwajibkan Masa: 8:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah LLM
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Tarikh dan Waktu Tutup 2023-01-04

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.