Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

LLM/ UB/TN-9/1/7/22 CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN, ELEKTRIK DAN MEKANIKAL, SERTA KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL DI PEJABAT WILAYAH UTARA LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA, PULAU PINANG, (2022 2024)

Kontraktor Berjaya BIMA OUTLOOK SDN. BHD
Nilai
RM 1253211.00
Tarikh Mula Jualan Dokumen 21.07.2022
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 03.08.2022
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Gred G4, Kategori F, Pengkhususan F01 Mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB
Jenis Tender
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

Tender adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor bumiputera yang berdaftar serta berkelayakan untuk membuat tawaran bagi kerja berikut:

Kontraktor yang berminat dan memenuhi syarat yang ditetapkan hendaklah melengkapkan Borang Pendaftaran yang dinyatakan dalam iklan ini dipautan https://www.llm.gov.my/index.php/swasta/tender_tawaran iaitu

https://forms.gle/Wqfjg1V9e2wCw8LVA

 Hanya penama yang tercatat di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Sijil Perakuan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang dibenarkan mendaftar. Tempoh Borang Pendaftaran secara maya dibuka dipautan tersebut di portal LLM adalah seperti berikut:

Tarikh: 18 hingga 20 Julai  2022 

Masa: Tamat pada 4.30 petang 

(20 Julai 2022)

Hanya kontraktor yang LAYAK SAHAJA (memenuhi syarat yang ditetapkan) akan menerima pautan  taklimat secara maya pada 21 Julai  2022 jam 10.00 pagi melalui emel yang didaftarkan. 

Maklumat di dalam Dokumen Tawaran akan mengatasi maklumat di dalam slide taklimat/video taklimat.

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN. Walaubagaimanapun, kontraktor digalakkan untuk membuat lawatan tapak atas tanggungjawab sendiri dan berhubung terus di talian 04-657 6292/7911 (Pejabat Wilayah Utara) untuk tujuan tersebut. 

Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan ‘LLM Payment Gateway Service’ di laman web rasmi LLM iaitu melalui pautan pembelian online yang dipaparkan dalam iklan ini. Hanya kontraktor yang LAYAK SAHAJA (memenuhi syarat yang ditetapkan) akan menerima Payment Code untuk pembelian online. Sebarang pertanyaan mengenai pembelian boleh menghubungi talian               03-8738 3033/3106 (Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak).

Sila cetak resit bayaran sebagai bukti apabila mengambil dokumen di Bahagian Ukur 

Bahan Dan Kontrak,

Tingkat 1, Blok A,

Lembaga Lebuhraya 

Malaysia, KM 6, Jalan 

Serdang-Kajang, 

43000 Kajang,

Selangor

Kontraktor atau wakil kontraktor yang sah hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh KKM dan MKN.

Tawaran hendaklah diterima  sebelum atau pada tarikh tutup di atas.

Tawaran yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.

Bukti penghantaran melalui pos tidak boleh dijadikan sebagai bukti pengemukaan dokumen tawaran pada tarikh tutup tawaran.

1. Syarat-syarat, arahan dan maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Tawaran dan boleh diperolehi di alamat sepertimana yang dinyatakan di atas.

2. Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor yang telah diberi kuasa dengan sepenuhnya sahaja. Untuk maksud ini, wakil kontraktor dikehendaki membawa bersama-sama Surat Perwakilan Kuasa dan mengemukakan salinan asal Sijil Perakuan Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan serta bukti pembayaran pembelian dokumen semasa mengambil Dokumen Tawaran.

3. Semua perbelanjaan yang terlibat untuk membuat tawaran atau tender berkenaan atau apa-apa perbelanjaan bersangkutan dengannya adalah menjadi tanggungan kontraktor sepenuhnya.  Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa jua kos yang terlibat dan tidak bertanggungjawab untuk membayar balik apa-apa kos yang ditanggung oleh pihak kontraktor.

4. Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

Lawatan Tapak Tidak Diwajibkan
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 120.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah LLM
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Tarikh dan Waktu Tutup 2022-08-10

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.