Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Tender/ Sebutharga

TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH: P-9/2022 (WVD 1980)

Tarikh Mula Jualan Dokumen 02.06.2022
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 08.06.2022
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada SECARA TERBUKA
Jenis Sebutharga
Kategori Bekalan Perkhidmatan
Syarat Pendaftaran

MAKLUMAT SEBUT HARGA

Keterangan aset

Kuantiti : 1 Unit

Harga Simpanan: RM35,000.00

Model Kenderaan : Toyota Fortuner 2.7V (P) A/T

- Aset boleh dilihat pada 2 Jun 2022 hingga 8 Jun 2022 di antara jam 10.00 pagi hingga 4.00 petang di Ibu Pejabat, Lembaga Lebuhraya Malaysia beralamat di  Wisma Lebuhraya, KM.6, Jalan Serdang-Kajang,43000 Kajang, Selangor (En. Mohd Zairi di talian 03-8738 2545).

- Tawaran sebut harga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-28) yang boleh diperoleh di alamat seperti di para 4. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 90 hari. 

- Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan di tanda No. Sebut harga P-9/2022 (WVD 1980) dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebut harga di alamat:-

Bahagian Kewangan & Pengurusan Aset

Wisma Lembaga Lebuhraya Malaysia, 

KM6, Jalan Serdang-Kajang, 

43000 Kajang Selangor

- Tarikh tutup sebut harga pada 9 Jun 2022 jam 12.00 tengah hari. Sebut harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

 

SYARAT DAN PERATURAN SEBUT HARGA

1. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan (RM35,000.00).

2. Penyebut harga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebut harga sebanyak 5% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5,000 mengikut mana yang terendah. Deposit sebut harga hendaklah dalam bentuk Wang Pos atau Draf Bank sahaja atas nama KETUA PENGARAH LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA.

3. Tawaran tanpa/ kurang deposit sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

4. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is basis).

5. Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual.

6. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle), mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri.

7. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. Jika bayaran tidak dijelaskan dalam tempoh tersebut, deposit sebut harga tidak akan dikembalikan.

8. Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh 7 hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika gagal, bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan dan Jabatan berhak untuk melupuskan aset tersebut.

Nota : Syarat-syarat sebutharga boleh dipinda mengikut keperluan Kementerian/Jabatan.

 

 

Lawatan Tapak Tarikh: TIADA Tempat: IBU PEJABAT LLM Masa: 10:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual BAHAGIAN KEWANGAN DAN PENGURUSAN ASET (BKPA) LLM
Masa Pembelian Dokumen TIADA
Harga Dokumen
RM .00
Bayaran Atas Nama TIADA
Tempat Tutup Tender/Sebutharga BAHAGIAN KEWANGAN DAN PENGURUSAN ASET (BKPA) LLM
Tarikh dan Waktu Tutup 2022-06-09

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.