Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

LLM/ UB/TN-(R1) 5/2/2/22 PERKHIDMATAN PERUNDING UNTUK MEWUJUDKAN RANG UNDANG-UNDANG DAN KAEDAH-KAEDAH PENGUATKUASAAN BAGI KESALAHAN TOL DAN YANG BERKAITANNYA DI LEBUH-LEBUH RAYA BERTOL DI MALAYSIA

Kontraktor Berjaya ZUL RAFIQUE & PARTNERS (BC/Z/10)
Nilai
RM 1324738.18
Tarikh Mula Jualan Dokumen 19.05.2022
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 03.06.2022
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Kementerian Kewangan Malaysia Kod Bidang 340901 (Kajian Perundangan) Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia masih sah berkuat kuasa. Syarat Khas: Mempunyai sekurang-kurangnya pengalaman dalam salah satu seperti di bawah: i. Kajian perundangan; atau ii. Kajian Analisa Impak Peraturan (Regulatory Impact Assessment (RIA)); atau iii. Penggubalan undang-undang/pindaan akta berkaitan penguatkuasaan. Perunding dikehendaki mengemukakan bukti/rekod pengalaman untuk melayakkan membeli dokumen pelawaan.
Jenis Tender
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

Pelawaan adalah terbuka kepada firma perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang seperti di bawah untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut: 

Perunding yang berminat dan memenuhi syarat yang ditetapkan hendaklah melengkapkan Borang Pendaftaran yang dinyatakan dalam iklan ini dipautan https://www.llm.gov.my/index.php/swasta/ tender_tawaran iaitu https://forms.gle/bnnikppMFkzbiA8t7 .  

Hanya penama yang tercatat di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia yang dibenarkan mendaftar. Tempoh Borang Pendaftaran secara maya dibuka dipautan tersebut di portal LLM adalah seperti berikut:

Tarikh: 12 Mei 2022 hingga 17 Mei 2022

Masa: Tamat pada 4.30 petang (17 Mei 2022)

Hanya perunding yang LAYAK SAHAJA (memenuhi syarat yang ditetapkan) akan menerima pautan taklimat secara maya pada 19 Mei 2022 jam 10.00 pagi melalui emel yang didaftarkan. Hanya penama di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat. Wakil selain daripada penama adalah tidak dibenarkan.    

Maklumat di dalam Dokumen Tawaran akan mengatasi maklumat di dalam slide taklimat/video taklimat.

Harga dokumen adalah sebanyak RM50 setiap naskah dan tidak dikembalikan. Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan ‘LLM Payment Gateway Service’ di laman web rasmi LLM iaitu melalui pautan pembelian online yang dipaparkan dalam iklan ini. Hanya perunding yang LAYAK SAHAJA (memenuhi syarat yang ditetapkan) akan menerima Payment Code untuk pembelian online. Sebarang pertanyaan mengenai pembelian boleh menghubungi talian               03-8738 3033/3106 (Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak).

*PERHATIAN:

Sila cetak resit bayaran sebagai bukti apabila mengambil dokumen di kaunter Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, Kajang, Selangor

Perunding atau wakil perunding yang sah hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh KKM dan MKN.

Tawaran hendaklah diterima pada atau sebelum tarikh tutup di atas.

Tawaran yang lewat diterima tidak akan      dipertimbangkan.

Bukti penghantaran melalui pos tidak boleh dijadikan sebagai bukti pengemukaan dokumen tawaran pada tarikh tutup tawaran

1. Syarat-syarat, arahan dan maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Tawaran dan boleh diperolehi di alamat sepertimana yang dinyatakan di atas.

2. Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada wakil perunding yang telah diberi kuasa dengan sepenuhnya sahaja. Untuk maksud ini, wakil perunding dikehendaki membawa bersama-sama Surat Perwakilan Kuasa dan mengemukakan salinan asal Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah berkuat kuasa dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan serta bukti pembayaran pembelian dokumen semasa mengambil Dokumen Tawaran.

3. Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

 

Lawatan Tapak Tarikh: Tempat: Tidak Diwajibkan Masa: 8:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah LLM
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Tarikh dan Waktu Tutup 2022-06-14

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.