Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

LLM/ UB/TN-3/3/1/22 CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BANGUNAN, ELEKTRIK DAN MEKANIKAL, SENITAMAN SERTA KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL DI WISMA LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA, KAJANG, SELANGOR DARUL EHSAN (2022 2024)

Kontraktor Berjaya AKAR KRISTAL SDN. BHD
Nilai
RM 6331631.00
Tarikh Mula Jualan Dokumen 10.02.2022
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 24.02.2022
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Gred G6, Kategori F, Pengkhususan F01 Mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB)
Jenis Tender
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

Tender adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor bumiputera yang berdaftar serta berkelayakan untuk membuat tawaran bagi kerja berikut:

Kontraktor yang berminat dan memenuhi syarat yang ditetapkan hendaklah melengkapkan Borang Pendaftaran yang dinyatakan dalam iklan ini dipautan https://www.llm.gov.my/index.php/swasta/tender_tawaran iaitu

https://forms.gle/EZiuMpSuTSUerfCc6 . Hanya penama yang tercatat di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Sijil Perakuan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang dibenarkan mendaftar. Tempoh Borang Pendaftaran secara maya dibuka dipautan tersebut di portal LLM adalah seperti berikut:

Tarikh: 7 Februari 2022 hingga 9 Februari 2022

Masa: Tamat pada 4.30 petang (9 Februari 2022)

Hanya kontraktor yang LAYAK SAHAJA (memenuhi syarat yang ditetapkan) akan menerima pautan  taklimat secara maya pada 10 Februari 2022 jam 10.00 pagi melalui emel yang didaftarkan. 

Maklumat di dalam Dokumen Tawaran akan mengatasi maklumat di dalam slide taklimat/video taklimat.

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN. Walaubagaimanapun, kontraktor digalakkan untuk membuat lawatan tapak atas tanggungjawab sendiri dan berhubung terus di talian 03-8738 2690 (Bahagian Sumber Manusia Dan Korporat) untuk tujuan tersebut. 

Harga dokumen adalah sebanyak RM150.00 setiap naskah dan tidak dikembalikan. Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan ‘LLM Payment Gateway Service’ di laman web rasmi LLM iaitu melalui pautan pembelian online yang dipaparkan dalam iklan ini. Hanya kontraktor yang LAYAK SAHAJA (memenuhi syarat yang ditetapkan) akan menerima Payment Code untuk pembelian online. Sebarang pertanyaan mengenai pembelian boleh menghubungi talian               03-8738 3033/3106 (Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak).

PERHATIAN:

Sila cetak resit bayaran sebagai bukti apabila mengambil dokumen di kaunter Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, Kajang, Selangor. 

Kontraktor atau wakil kontraktor yang sah hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh KKM dan MKN.

Tawaran hendaklah diterima  sebelum atau pada tarikh tutup di atas.

Tawaran yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.

Bukti penghantaran melalui pos tidak boleh dijadikan sebagai bukti pengemukaan dokumen tawaran pada tarikh tutup tawaran.

Syarat-syarat, arahan dan maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Tawaran dan boleh diperolehi di alamat sepertimana yang dinyatakan di atas.

Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor yang telah diberi kuasa dengan sepenuhnya sahaja. Untuk maksud ini, wakil kontraktor dikehendaki membawa bersama-sama Surat Perwakilan Kuasa dan mengemukakan salinan asal Sijil Perakuan Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan serta bukti pembayaran pembelian dokumen semasa mengambil Dokumen Tawaran.

Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

 

Lawatan Tapak Tarikh: Tempat: Tidak Diwajibkan Masa: 8:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 150.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah LLM
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Tarikh dan Waktu Tutup 2022-03-03

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.