Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

LLM/ UB/TN-2/2/1/22 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI WISMA LEBUHRAYA, LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA, KAJANG, SELANGOR (2022-2025)

Kontraktor Berjaya CRYSTAL PROTECTION SDN. BHD.
Nilai
RM 540216.00
Tarikh Mula Jualan Dokumen 17.01.2022
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 28.01.2022
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Kod Bidang 220801 Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF), Berdaftar dengan Kementerian Dalam Negeri (KDN) Dan Berdaftar Sebagai Ahli Persatuan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Malaysia (PPKKM) (Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan (MOF), Kementerian Dalam Negeri (KDN) dan Persatuan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Malaysia (PPKKM) masih sah)
Jenis Tender
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

Syarikat yang berminat dan memenuhi syarat yang ditetapkan hendaklah melengkapkan Borang Pendaftaran yang dinyatakan dalam iklan ini dipautan https://www.llm.gov.my/index.php/swasta/tender_tawaran 

https://forms.gle/QFEt4uHfb7TojLb68 

Hanya penama yang tercatat di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia yang dibenarkan mendaftar. Tempoh Borang Pendaftaran secara maya dibuka dipautan tersebut di portal LLM adalah seperti berikut:

Tarikh: 14 Januari 2022 hingga 19 Januari 2022

Masa: Tamat pada 4.30 petang (19 Januari 2022)

Hanya syarikat yang LAYAK SAHAJA (memenuhi syarat yang ditetapkan) akan menerima slide taklimat/video taklimat secara pautan muat turun melalui emel yang didaftarkan. Taklimat secara maya akan diadakan pada 20 Januari 2022. Pautan untuk menyertai taklimat secara maya ini akan diberikan kepada syarikat yang LAYAK SAHAJA.

Maklumat di dalam Dokumen Tawaran akan mengatasi maklumat di dalam slide taklimat/video taklimat.

LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN. Walaubagaimanapun, syarikat digalakkan untuk membuat lawatan tapak atas tanggungjawab sendiri dan berhubung terus di talian 03-8738 2690 (Bahagian Sumber Manusia Dan Korporat) untuk tujuan tersebut. 

Harga dokumen adalah sebanyak RM50.00 setiap naskah dan tidak dikembalikan. Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan ‘LLM Payment Gateway Service’ di laman web rasmi LLM iaitu melalui pautan pembelian online yang dipaparkan dalam iklan ini. Hanya syarikat yang LAYAK SAHAJA (memenuhi syarat yang ditetapkan) akan menerima Payment Code untuk pembelian online. Sebarang pertanyaan mengenai pembelian boleh menghubungi talian               03-8738 3033/3106 (Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak).

*PERHATIAN:

Sila cetak resit bayaran sebagai bukti apabila mengambil dokumen di kaunter Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, Kajang, Selangor. 

Syarikat atau wakil syarikat yang sah hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh KKM dan MKN.

Tawaran hendaklah diterima  sebelum atau pada tarikh tutup di atas.

Tawaran yang lewat diterima tidak akan      dipertimbangkan.

Bukti penghantaran melalui pos tidak boleh dijadikan sebagai bukti pengemukaan dokumen tawaran pada tarikh tutup tawaran.

1. Syarat-syarat, arahan dan maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Tawaran dan boleh diperolehi di alamat sepertimana yang dinyatakan di atas.

2. Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada wakil syarikat yang telah diberi kuasa dengan sepenuhnya sahaja. Untuk maksud ini, wakil syarikat dikehendaki membawa bersama-sama Surat Perwakilan Kuasa dan mengemukakan salinan asal Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan salinan lesen, permit atau kebenaran menjalankan perkhidmatan kawalan keselamatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN), Sijil Ahli Persatuan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Malaysia (PPKKM) yang masih sah dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan serta bukti pembayaran pembelian dokumen semasa mengambil Dokumen Tawaran.

3. Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

 

Lawatan Tapak Tarikh: Tempat: Tidak Diwajibkan Masa: 8:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah LLM
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Tarikh dan Waktu Tutup 2022-02-09

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.