Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

LLM/UB/SH: 1/26/3/6/20 CADANGAN MENAIKTARAF SISTEM PENGURUSAN PAPARAN IKLAN (SPPI) VERSI 2.0 DI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Kontraktor Berjaya FISCAL DIGEST SDN. BHD
Nilai
RM 415200.00
Tarikh Mula Jualan Dokumen 06.08.2020
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 13.08.2020
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dalam negeri Selangor sahaja yang layak untuk mengambil bahagian (Arahan Perbendaharaan PK 2.1 para 7.(iii)(a) (3)) bagi melaksanakan kerja-kerja berikut. Kod Bidang 210103 dan 210104
Jenis Sebutharga
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

2. Sebutharga dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dalam kod bidang yang dinyatakan di atas. Satu taklimat secara video conference akan diadakan pada 6 Ogos 2020 jam 10.00 pagi. Kehadiran pada sesi taklimat ini adalah diwajibkan. Bagi urusan pendaftaran taklimat, kontraktor hendaklah mengemukakan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia yang masih berkuatkuasa sebagai bukti pendaftaran secara emel kepada e-sbhgllm@llm.gov.my sebelum atau pada 5 Ogos 2020. Pihak LLM akan memberikan undangan untuk menyertai taklimat secara video conference ke alamat emel kontraktor tersebut pada tarikh dan masa taklimat akan diadakan.

3. Bagi kontraktor yang telah menyertai taklimat, dokumen sebutharga boleh dibeli di Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor. Nombor telefon untuk dihubungi: 03-8738 3032 atau 03-8738 3106 (Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak). Dokumen sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor yang diberikuasa dengan sempurna sahaja. Untuk maksud ini, wakil kontraktor dikehendaki membawa bersama-sama Surat Perwakilan Kuasa dan mengemukakan salinan asal Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Sebutharga.

4. Harga dokumen adalah sebanyak RM50.00 setiap naskah dan tidak dikembalikan.  Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan Bank Draf/Wang Pos/Kiriman Wang/Paygate. Bayaran secara tunai tidak diterima.

5. Dokumen Sebutharga yang telah siap diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor.sebelum atau pada 17 Ogos 2020 jam 12.00 tengahari. Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

*PERHATIAN:

Kontraktor atau wakil kontraktor yang sah hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan penjarakan sosial oleh KKM dan MKN.

Lawatan Tapak Sila Rujuk di Para 3
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, Kajang, Selangor
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah Lembaga LLM
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, Km.6, Jalan Serdang Kajang, 43000 Kajang
Tarikh dan Waktu Tutup 2020-08-17

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.