Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

27/1/7/20 CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN KECIL DI PEJABAT WILAYAH UTARA, LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA, IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN (2020 – 2023)

Kontraktor Berjaya SENTUHAN IKHLAS ENTERPRISE
Nilai
RM 336039.52
Tarikh Mula Jualan Dokumen 22.07.2020
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 27.07.2020
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada CIDB Gred G2 Kategori B Pengkhususan B24
Jenis Sebutharga
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

2. Sebutharga dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dalam gred, kategori dan pengkhususan yang dinyatakan di atas. Dokumen sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor yang diberikuasa dengan sempurna sahaja. Untuk maksud ini, wakil kontraktor dikehendaki membawa bersama-sama Surat Perwakilan Kuasa dan mengemukakan sijil asal Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Sebutharga.

3. Bagi urusan lawatan tapak kontraktor hendaklah berhubung terus dengan Pejabat Wilayah Utara (Ipoh), Lembaga Lebuhraya Malaysia untuk tujuan tersebut. Nombor telefon untuk dihubungi: 05-5479230 atau               03-87383106 (Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak). Rakaman/slide taklimat hanya akan diemailkan kepada syarikat yang telah membeli dokumen sebutharga. Maklumat di dalam Dokumen Sebutharga akan mengatasi maklumat di dalam rakaman/slide taklimat. 

4. Dokumen sebutharga boleh dibeli di Pejabat Wilayah Utara (Ipoh), Lembaga Lebuhraya Malaysia, Jalan Sultan Azlan Shah Utara, 31400 Ipoh, Perak Darul Ridzuan dalam tempoh jualan sebutharga.

5. Harga dokumen adalah sebanyak RM50.00 setiap naskah dan tidak dikembalikan.  Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan Bank Draf/Wang Pos/Kiriman Wang. Bayaran secara tunai tidak diterima.

6. Dokumen Sebutharga yang telah siap diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Pejabat Wilayah Utara (Ipoh), Lembaga Lebuhraya Malaysia, Jalan Sultan Azlan Shah Utara, 31400 Ipoh, Perak Darul Ridzuan sebelum atau pada 29 Julai 2020 jam 12.00 tengahari. Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

*PERHATIAN:

Kontraktor atau wakil kontraktor yang sah hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan penjarakan sosial oleh KKM dan MKN

Lawatan Tapak Bagi urusan lawatan tapak kontraktor hendaklah berhubung terus dengan Pejabat Wilayah Utara (Ipoh), Lembaga Lebuhraya Malaysia untuk tujuan tersebut. Nombor telefon untuk dihubungi: 05-5479230 atau 03-87383106 (Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak). Rakaman/slide taklimat hanya akan diemailkan kepada syarikat yang telah membeli dokumen sebutharga. Maklumat di dalam Dokumen Sebutharga akan mengatasi maklumat di dalam rakaman/slide taklimat.
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Pejabat Wilayah Utara (Ipoh), Lembaga Lebuhraya Malaysia, Jalan Sultan Azlan Shah Utara, 31400 Ipoh, Perak Darul Ridzuan
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah Lembaga Lebuhraya Malaysia
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Pejabat Wilayah Utara (Ipoh), Lembaga Lebuhraya Malaysia, Jalan Sultan Azlan Shah Utara, 31400 Ipoh, Perak Darul Ridzuan
Tarikh dan Waktu Tutup 2020-07-29

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.