Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

LLM/UB/SH: 25/2/6/20 CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BAHAGIAN DAN RUANG KERJA DI BLOK A DAN B, IBU PEJABAT LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA, KAJANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Kontraktor Berjaya ERA YUSRA ENTERPRISE
Nilai
RM 395510.00
Tarikh Mula Jualan Dokumen 22.06.2020
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 25.06.2020
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada CIDB Gred G2 Kategori B Pengkhususan B28
Jenis Sebutharga
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

2. Sebutharga dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar dalam gred dan pengkhususan yang dinyatakan di atas. Dokumen sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil asal Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih berkuatkuasa beserta satu salinan bagi sijil-sijil tersebut semasa pembelian dokumen.

3. Bagi urusan lawatan tapak kontraktor hendaklah berhubung terus dengan Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak seperti di Para 4 dibawah untuk tujuan tersebut. Rakaman taklimat/slide hanya akan diemailkan kepada syarikat yang telah membeli dokumen sebutharga. Maklumat di dalam rakaman taklimat adalah setakat pada masa rakaman dibuat dan butiran di dalam dokumen sebutharga mengatasi maklumat dalam rakaman.

4. Dokumen sebutharga boleh dibeli di Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor. Nombor telefon untuk dihubungi: 03-8738 3032 atau    03-87383106 (Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak).

5. Harga dokumen adalah sebanyak RM50.00 setiap naskah dan tidak dikembalikan.  Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan Bank Draf/Wang Pos/Kiriman Wang. Bayaran secara tunai tidak diterima.

6. Dokumen Sebutharga yang telah siap diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor.sebelum atau pada 29 Jun 2020 jam 12.00 tengahari. Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

*PERHATIAN:

Kontraktor atau wakil kontraktor yang sah hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh KKM dan MKN.

Lawatan Tapak Bagi urusan lawatan tapak kontraktor hendaklah berhubung terus dengan Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak seperti di Para 4 dibawah untuk tujuan tersebut. Rakaman taklimat/slide hanya akan diemailkan kepada syarikat yang telah membeli dokumen sebutharga. Maklumat di dalam rakaman taklimat adalah setakat pada masa rakaman dibuat dan butiran di dalam dokumen sebutharga mengatasi maklumat dalam rakaman.
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, Kajang, Selangor
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 8:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah Lembaga Lebuhraya Malaysia
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, Km.6, Jalan Serdang Kajang, 43000 Kajang
Tarikh dan Waktu Tutup 2020-06-29

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.