Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

CADANGAN MEMBEKAL DAN MEMASANG PERMAIDANI, WALLPAPER, BIDAI DAN WORKSTATION DI BAHAGIAN DAN RUANG KERJA DI BLOK A DAN B, IBU PEJABAT LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA, KAJANG, SELANGOR DARUL EHSAN

Kontraktor Berjaya D CC Enterprise
Nilai
RM 165515.00
Tarikh Mula Jualan Dokumen 18.06.2020
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 24.06.2020
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada CIDB Gred G1 B07 ATAU Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dengan kod bidang 020101, 020102 dan 020103
Jenis Sebutharga
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

2.     Sebutharga dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar dalam gred, kategori dan pengkhususan yang dinyatakan di atas. Dokumen sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor yang diberikuasa dengan sempurna sahaja. Untuk maksud ini, wakil kontraktor dikehendaki membawa bersama-sama Surat Perwakilan Kuasa dan mengemukakan sijil asal Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) atau sijil asal Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Sebutharga.

4. Dokumen sebutharga boleh dibeli di Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor. Nombor telefon untuk dihubungi: 03-8738 3032 atau    03-87383106 (Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak).

6. Dokumen Sebutharga yang telah siap diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor.sebelum atau pada 26 Jun 2020 jam 12.00 tengahari. Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

 

*PERHATIAN:

Kontraktor atau wakil kontraktor yang sah hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh KKM dan MKN.

Lawatan Tapak Bagi urusan lawatan tapak oleh penama, kontraktor hendaklah berhubung terus dengan Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, Lembaga Lebuhraya Malaysia untuk tujuan tersebut. *PERHATIAN: Kontraktor atau wakil kontraktor yang sah hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh KKM dan MKN.
Lain-Lain Keperluan -
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, Kajang, Selangor
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan Bank Draf/Wang Pos/Kiriman Wang. Bayaran secara tunai tidak diterima.
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Jam 12.00 Tengah hari, Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat, Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM.6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor.
Tarikh dan Waktu Tutup 2020-06-26

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.