Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Tender/ Sebutharga

LLM/UB/SH: 18/2/4/20 CADANGAN PERKHIDMATAN ICT BAGI KERJA-KERJA MEMBANGUN, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA SISTEM COMMUNITY PRACTICE (LLM-COP) DI IBU PEJABAT LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Tarikh Mula Jualan Dokumen 14.05.2020
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 18.05.2020
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada 210103 dan 210104
Jenis Sebutharga
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

1. Sebutharga dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar  dalam kod bidang yang dinyatakan di atas. Dokumen sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil kontraktor dikehendaki membawa bersama-sama dan mengemukakan salinan asal Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Sebutharga.

2. Bagi urusan lawatan tapak kontraktor hendaklah berhubung terus dengan Bahagian Teknologi Maklumat, Lembaga Lebuhraya Malaysia untuk tujuan tersebut. Slide taklimat hanya akan diemailkan kepada syarikat yang telah membeli dokumen sebutharga. Maklumat di dalam Dokumen Sebutharga akan mengatasi maklumat di dalam slide taklimat.

3. Dokumen sebutharga boleh dibeli di Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, Kajang, Selangor. Nombor telefon untuk dihubungi: 03-8738 3032 atau 03-87383106 (Bahagian Ukur Bahan & Kontrak).

4. Harga dokumen adalah sebanyak RM50.00 setiap naskah dan tidak dikembalikan.  Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan Bank Draf/Wang Pos/Kiriman Wang. Bayaran secara tunai tidak diterima.

5. Dokumen Sebutharga yang telah siap diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, Kajang, Selangor.sebelum atau pada 21 Mei 2020 jam 12.00 tengahari. Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

*PERHATIAN:

Kontraktor atau wakil kontraktor yang sah hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan penjarakan social oleh KKM dan MKN.

Lawatan Tapak Tarikh: 14-05-2020 Tempat: Tidak Diwajibkan Masa: 8:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, Kajang, Selangor
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah Lembaga Lebuhraya Malaysia
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, Km.6, Jalan Serdang Kajang, 43000 Kajang
Tarikh dan Waktu Tutup 2020-05-21