Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Muat Turun Borang

Borang Semakan Muat Turun
Borang PI-1A LLM - Perakuan Setuju Terima Kelulusan Bersyarat Mendirikan Struktur Paparan Iklan 1 Muat Turun
Borang PI-2-Caj Pendudukan Tahunan LLM - Borang Perakuan Bayaran Caj Pendudukan Tahunan Mendirikan Struktur Paparan Iklan 1 Muat Turun
Sijil Pengesahan Integriti Struktur Paparan Iklan 1 Muat Turun
Senarai Pemeriksaan Tapak (Semua Struktur Kecuali Lightbox & Pillar Wrap) 1 Muat Turun
Borang Semakan Permohonan Pemasangan Struktur Paparan Iklan Jenis Pillar Wrap 1 Muat Turun
Borang Semakan Permohonan Pemasangan Struktur Paparan Iklan Jenis Lightbox 1 Muat Turun
Borang Semakan Permohonan Pemasangan Struktur Paparan Iklan Jenis Lightbox Di Island Plaza Tol 1 Muat Turun
Borang Semakan Permohonan Pemasangan Struktur Paparan Iklan Jenis LED Lightbox 1 Muat Turun