Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

LLM PRIHATIN, WARGA SEJAHTERA


07/07/2021
Kajang, 7 Julai - Program Virtual "LLM Prihatin, Warga Sejahtera" telah diadakan secara telesidang menerusi aplikasi Microsoft TEAMS. Ahli Lembaga dan Pengurusan LLM telah bersetuju untuk memberikan sumbangan kewangan kepada pegawai Kumpulan Pelaksana.

Program ini bertujuan untuk membantu warga LLM yang menghadapi kesukaran dalam aspek kewangan berikutan pandemik COVID-19 dan pelaksanaan PKP 3.0. Sumbangan ini melibatkan seramai 218 pegawai dan jumlah keseluruhan sumbangan adalah sebanyak RM41,000.00.