Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Klinik Kaunseling Tahun 2012


20/07/2012
Dimaklumkan bahawa LLM dengan kerjasama Unit Psikologi & Kaunseling (KKR) akan mengadakan Klinik Kaunseling secara bulanan di LLM mulai bulan Julai 2012. Klinik Kaunseling LLM yang pertama akan diadakan pada 27 Julai 2012 bermula jam 9.00 pagi- 4.00 petang bertempat di Bilik Pengerusi, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM. Warga LLM adalah digalakkan mengambil peluang dan meluangkan masa bertemu Pegawai Kaunseling dari UPK, KKR. Antara perkhidmatan yang akan diberikan ialah Kaunseling Individu, Kaunseling Kelompok, Kaunseling Keluarga dan Program-program Psikologi.