Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Persaraan En. Md. Rokib bin Ibrahim, Pembantu Operasi, Pejabat Wilayah Utara (Pulau Pinang)


22/07/2022

Pengurusan dan warga LLM ingin merakamkan ucapan penghargaan dan selamat bersara buat En. Md. Rokib bin Ibrahim, Pembantu Operasi, Pejabat Wilayah Utara (Pulau Pinang). Terima kasih di atas segala sumbangan dan jasa bakti yang telah dicurahkan sepanjang berkhidmat di LLM.