Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

SESI LAWATAN TEKNIKAL JABATAN KERJA RAYA SARAWAK KE LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA


11/01/2022

Kunjungan hormat oleh delegasi pegawai-pegawai dari Jabatan Kerja Raya Sarawak dan pemegang konsesi penyelenggaran jalan negeri Sarawak bagi membuat lawatan ke Pusat Pengurusan Trafik, LLM dan mendengarkan taklimat berhubung Sistem Pengurusan Penyelenggaran Aset Lebuh Raya.