Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

SISTEM PENGURUSAN ADUAN AWAM (SISPAA) LLM


22/09/2020
Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) iaitu aplikasi aduan secara atas talian bagi mengurus aduan, permohonan, pertanyaan serta cadangan daripada orang awam terhadap sistem penyampaian dan perkhidmatan LLM.
 
Sila layari portal aduan LLM di url: https://llm.spab.gov.my/eApps/system/index.do