Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Konvensyen Kumpulan Inovatif & Kreatif Peringkat LLM 2012


26/09/2012
Konvensyen KIK Peringkat LLM akan diadakan pada 2 Oktober 2012 bertempat di Dewan Serbaguna LLM. Konvensyen pada kali ini akan melibatkan penyertaan sebanyak 12 pasukan yang terdiri daripada kakitangan LLM dan syarikat konsesi.