Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

CADANGAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 4 BUAH KENDERAAN PACUAN 4 RODA BAGI KEGUNAAN RASMI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Kontraktor Berjaya Edaran Tan Chong Motor Sdn Bhd
Nilai
RM 617200.00
Tarikh Mula Jualan Dokumen 15.05.2019
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 28.05.2019
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Tender adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) kod Bidang 110103 (Pengangkutan, Komponen Dan Aksesori - Kenderaan Bermotor dan Tidak Bermotor-Kereta) serta berkelayakan untuk membuat tawaran berikut:
Jenis Tender
Kategori Bekalan Perkhidmatan
Syarat Pendaftaran

1. Syarat-syarat, Arahan dan Maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Tender dan boleh diperolehi di alamat sepertimana yang dinyatakan di atas.

2. Kehadiran taklimat tender adalah DIWAJIBKAN. Hanya penama di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat tender. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan Malaysia. Hanya syarikat yang menghadiri taklimat tender dibenarkan untuk membeli dokumen dan menyertai tender ini.

3. Syarikat dikehendaki membawa dan mengemukakan Sijil Asal Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Tender.

4. Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

 

Lawatan Tapak Tarikh: 15-05-2019 Tempat: Bilik Auditorium, Tingkat Bawah, Blok B, Ibu Pejabat Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Km.6, Jln. Serdang Kajang, 43000,Kajang Selangor. Masa: 10:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak Aras 1, Blok A Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, Km. 6 Jalan Serdang-Kajang, 43000,Kajang, Selangor.
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan Bank Draf/Wang Pos/Kiriman Wang. Bayaran secara tunai tidak diterima.
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Jam 12.00 tengahari di Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Aras 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM6. Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Tarikh dan Waktu Tutup 2019-06-17