Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

SH: 5/1/3/23 CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DAN PEMBINAAN PAGAR KESELAMATAN DI TANAH MILIK LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA LOT PT 8927 SEKSYEN 40, H.S(D) 22167, BANDAR ALOR SETAR, KOTA SETAR, KEDAH

Kontraktor Berjaya IMPIAN JUTA ENTERPRISE
Nilai
RM 158080.00
Tarikh Mula Jualan Dokumen 11.04.2023
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 14.04.2023
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada CIDB Gred G1 Kategori CE Pengkhususan CE21
Jenis Sebutharga
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

1. Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor Bumiputera yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta beralamat pendaftaran dalam daerah, negeri yang sama dengan lokasi kerja sahaja, layak untuk mengambil bahagian (Pekeliling Perbendaharaan PK 2.9 para 2.3 (i) (a)) bagi melaksanakan kerja-kerja berikut:

2. Kontraktor yang berminat hendaklah berdaftar dalam gred dan pengkhususan yang dinyatakan di atas. Satu taklimat dan lawatan tapak akan diadakan pada 11 April 2023 jam 9.30 pagi di Bilik Mesyuarat, Plaza Tol Alor Setar Utara, Jalan Sultanah, Taman Jaya, 05350 Alor Setar, Kedah. Nombor telefon untuk dihubungi: 04-6576292/7911 atau 03-87383106. Kehadiran pada sesi taklimat dan lawatan tapak adalah diwajibkan. 

3. Hanya penama di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran, CIDB sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak. Wakil selain daripada penama adalah tidak dibenarkan. Kontraktor dikehendaki membawa bersama-sama sijil asal Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih berkuatkuasa dan satu salinan bagi sijil-sijil tersebut berserta kad pengenalan semasa menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak.

4. Harga dokumen adalah sebanyak RM50.00 setiap naskah dan tidak dikembalikan. Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan ‘LLM Payment Gateway Service’ di laman web rasmi LLM iaitu melalui pautan pembelian online yang dipaparkan dalam iklan ini. Hanya kontraktor yang LAYAK SAHAJA (yang menghadiri taklimat dan lawatan tapak) akan menerima Payment Code untuk pembelian online. Sebarang pertanyaan mengenai pembelian boleh menghubungi talian 03-8738 3033/3106 (Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak)

5. Sila cetak resit bayaran sebagai bukti apabila mengambil dokumen di kaunter Pejabat Wilayah Utara (Pulau Pinang), Lembaga Lebuhraya Malaysia, Batu 7, Jalan Sultan Azlan Shah, 11700 Pulau Pinang. Nombor telefon untuk dihubungi: 04-6576292/7911 atau 03-87383106. Dokumen Tawaran akan dikeluarkan kepada wakil syarikat yang telah diberi kuasa dengan sepenuhnya sahaja. Untuk maksud ini, wakil syarikat dikehendaki membawa bersama-sama Surat Perwakilan Kuasa dan mengemukakan salinan asal Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB yang masih berkuatkuasa serta bukti pembayaran pembelian dokumen semasa mengambil Dokumen Tawaran.

6. Dokumen Sebutharga yang telah siap diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat Pejabat Wilayah Utara (Pulau Pinang), Lembaga Lebuhraya Malaysia, Batu 7, Jalan Sultan Azlan Shah, 11700 Pulau Pinang sebelum atau pada 18 April 2023 jam 12.00 tengahari. Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

7. Semua perbelanjaan yang terlibat untuk membuat tawaran atau sebutharga berkenaan atau apa-apa perbelanjaan bersangkutan dengannya, adalah menjadi tanggungan kontraktor sepenuhnya.  Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa jua kos yang terlibat dan tidak bertanggungjawab untuk membayar balik apa-apa kos yang ditanggung oleh pihak kontraktor.

 

Lawatan Tapak Tarikh: 11-04-2023 Tempat: Bilik Mesyuarat, Plaza Tol Alor Setar Utara, Jalan Sultanah, Taman Jaya, 05350 Alor Setar, Kedah Masa: 9:30 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Pejabat Wilayah Utara (Pulau Pinang), Lembaga Lebuhraya Malaysia, Jalan Sultan Azlan Shah, 11700 Pulau Pinang
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah LLM
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Pejabat Wilayah Utara (Pulau Pinang), Lembaga Lebuhraya Malaysia, Batu 7, Jalan Sultan Azlan Shah, 11700 Pulau Pinang.
Tarikh dan Waktu Tutup 2023-04-18

*Nota : Untuk harga dokumen RM0.00/diberikan secara percuma, tiada pembayaran diperlukan.