Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Tender/ Sebutharga

LLM/ UB/TN-4/1/5/20 PELANTIKAN PERUNDING UNTUK KAJIAN PEMBANGUNAN DOKUMEN BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) BAGI LEBUHRAYA- LEBUHRAYA DI BAWAH SELIAAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Tarikh Mula Jualan Dokumen 01.06.2020
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 10.06.2020
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Kementerian Kewangan Malaysia 340605 – Kajian Pengurusan Maklumat ICT ut Syarat Khas: Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dalam BIM dan pernah terlibat di dalam projek-projek yang menggunakan kaedah BIM.
Jenis Tender
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

2. Hanya penama yang diberikan wakil kuasa sah dibenarkan untuk membeli dokumen tawaranWakil sah perlu membawa salinan asal Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Tawaran.

Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

Lawatan Tapak Tarikh: Tempat: Bagi urusan lawatan tapak kontraktor hendaklah berhubung terus dengan Bahagian Pengurusan Rekabantuk, Lembaga Lebuhraya Malaysia untuk tujuan tersebut. Rakaman taklimat hanya akan diemailkan kepada syarikat yang telah membeli dokumen tawaran. Maklumat di dalam Dokumen Tawaran akan mengatasi maklumat di dalam rakaman taklimat.*PERHATIAN: Kontraktor atau wakil kontraktor yang sah hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh KKM dan MKN. Masa: 8:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak Tingkat 1, Blok A, Lembaga Lebuhraya Malaysia, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah Lembaga Lebuhraya Malaysia
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, Km.6, Jalan Serdang Kajang, 43000 Kajang
Tarikh dan Waktu Tutup 2020-05-22