Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Tender/ Sebutharga

LLM/UB/SH: 14/6/3/20 CADANGAN KERJA-KERJA MENGECAT SEMULA BAHAGIAN LUAR BANGUNAN, BUMBUNG DAN LAIN-LAIN DI PEJABAT WILAYAH TENGAH LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA, KAJANG, SELANGOR DARUL EHSAN

Tarikh Mula Jualan Dokumen 15.05.2020
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 20.05.2020
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada CIDB Gred G1 Kategori B Pengkhususan B14
Jenis Sebutharga
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

2. Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar dalam gred, kategori dan pengkhususan yang dinyatakan di atas. Dokumen sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil asal Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih berkuatkuasa serta satu salinan bagi sijil-sijil tersebut semasa pembelian dokumen.

3. Bagi urusan lawatan tapak kontraktor hendaklah berhubung terus dengan Pejabat Wilayah Tengah, Lembaga Lebuhraya Malaysia, KM.6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor untuk tujuan tersebut. No. telefon untuk dihubungi: 03-8738 3089/3125. Rakaman taklimat hanya akan diemelkan kepada syarikat yang telah membeli dokumen sebutharga. Maklumat di dalam rakaman taklimat adalah setakat pada masa rakaman dibuat dan butiran di dalam dokumen sebutharga mengatasi maklumat di dalam rakaman. 

4. Dokumen Sebutharga boleh dibeli di Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat, Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM.6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor. No. telefon untuk dihubungi: 03-8738 3106. Harga dokumen adalah sebanyak RM50.00 setiap naskah dan tidak dikembalikan.  Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan Bank Draf/Wang Pos/Kiriman Wang. Bayaran secara tunai tidak diterima.

5. Dokumen Sebutharga yang telah siap diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat seperti di atas sebelum atau pada 22 Mei 2020 jam 12.00 tengahari. Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

*PERHATIAN:

Kontraktor atau wakil kontraktor yang sah hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh KKM dan MKN.

 

Lawatan Tapak Tarikh: 15-05-2020 Tempat: Tidak Diwajibkan Masa: 8:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat LLM, Kajang, Selangor
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah Lembaga Lebuhraya Malaysia
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, Km.6, Jalan Serdang Kajang, 43000 Kajang
Tarikh dan Waktu Tutup 2020-05-22