Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Tender/ Sebutharga

LLM/UB/SH: 9/1/3/20 CADANGAN KERJA-KERJA MENGUBAHSUAI TANDAS, PINTU PAGAR BELAKANG DAN PEMASANGAN KARPET SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PEJABAT WILAYAH UTARA, LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA, PULAU PINANG

Tarikh Mula Jualan Dokumen 14.05.2020
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 19.05.2020
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada CIDB Gred G1 Kategori B Pengkhususan B28
Jenis Sebutharga
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

2. Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar dalam gred dan pengkhususan yang dinyatakan di atas. Dokumen sebutharga akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil asal Sijil Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang masih berkuatkuasa beserta satu salinan bagi sijil-sijil tersebut semasa pembelian dokumen.

3. Bagi urusan lawatan tapak kontraktor hendaklah berhubung terus dengan Pejabat Wilayah seperti di Para 4 di bawah untuk tujuan tersebut. Rakaman taklimat hanya akan diemelkan kepada syarikat yang telah membeli dokumen sebutharga. Maklumat di dalam rakaman taklimat adalah setakat pada masa rakaman dibuat dan butiran di dalam dokumen sebutharga mengatasi maklumat dalam rakaman. 

4. Dokumen sebutharga boleh dibeli di Pejabat Wilayah Utara (Pulau Pinang), Lembaga Lebuhraya Malaysia, Batu 7, Jalan Sultan Azlan Shah, 11700 Pulau Pinang. Nombor telefon untuk dihubungi: 04-657 6292/7911 Pejabat Wilayah Utara (Pulau Pinang), LLM atau 03-8738 3106 Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak, LLM.

5. Harga dokumen adalah sebanyak RM50.00 setiap naskah dan tidak dikembalikan.  Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan Bank Draf/Wang Pos/Kiriman Wang. Bayaran secara tunai tidak diterima.

6. Dokumen Sebutharga yang telah siap diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat Pejabat Wilayah Utara (Pulau Pinang), Lembaga Lebuhraya Malaysia, Batu 7, Jalan Sultan Azlan Shah, 11700 Pulau Pinang sebelum atau pada 21 Mei 2020 jam 12.00 tengahari. Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

*PERHATIAN:

Kontraktor atau wakil kontraktor yang sah hendaklah sentiasa mengambil perhatian dan mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh KKM dan MKN.

 

Lawatan Tapak Tarikh: 14-05-2020 Tempat: Tidak Diwajibkan Masa: 8:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Pejabat Wilayah Utara (Pulau Pinang), Lembaga Lebuhraya Malaysia, Batu 7, Jalan Sultan Azlan Shah, 11700 Pulau Pinang.
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 50.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah Lembaga Lebuhraya Malaysia
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Pejabat Wilayah Utara (Pulau Pinang), Lembaga Lebuhraya Malaysia, Batu 7, Jalan Sultan Azlan Shah, 11700 Pulau Pinang.
Tarikh dan Waktu Tutup 2020-05-21