Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Tender/ Sebutharga

LLM/ UB/TN-2/1/2/20-MENYIAPKAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN DEWAN SERBAGUNA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA (LLM) DI WISMA LEBUHRAYA KAJANG, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK TETUAN LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Tarikh Mula Jualan Dokumen 21.02.2020
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 04.03.2020
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor Bumiputera yang berkelayakan dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Gred G5 Kategori B Pengkhususan B28 dan mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
Jenis Tender
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

1. Syarat-Syarat Khas Menyertai Tender.

i. Modal Minima

RM120,000.00 ke atas atau 3% daripada harga kontrak yang mana lebih tinggi.

ii. Pengalaman Kerja

Mempunyai pengalaman kerja yang serupa atau seumpama dengan projek ini.

Tidak mempunyai projek sakit dengan mana-mana agensi dalam tempoh tiga (3) tahun terkini.

iii. SCORE CIDB

Minimum tiga (3) bintang.

Kontraktor dikehendaki mengemukakan bukti sijil pencapaian SCORE CIDB.

iv. Bebas daripada sebarang tindakan undang-undang seperti muflis, jenayah, sivil dan tatatertib daripada mana-    mana badan kawal selia.

v. Tidak dikenakan tindakan penamatan kontrak akibat masalah kontraktor. 

vi. Mengemukakan laporan prestasi baik/cemerlang untuk dua (2) kerja lepas dan satu (1) kerja semasa (jika ada) semasa mengemukakan tender.

2. Syarat-syarat, arahan dan maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Tender dan boleh diperolehi di alamat sepertimana yang dinyatakan di atas.

3. Kehadiran taklimat tender adalah diwajibkan. Hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran CIDB sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat tender. Kontraktor tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam Perakuan Pendaftaran CIDB. Hanya kontraktor yang menghadiri taklimat tender dibenarkan untuk membeli dokumen dan menyertai tender ini.

4. Kontraktor dikehendaki membawa dan mengemukakan sijil asal Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Taraf Bumiputera (BPKU, KKR) yang masih berkuatkuasa serta sijil pencapaian SCORE CIDB dan satu salinan sijil-sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Tender. Hanya wakil yang diberikan kuasa dengan sempurnanya sahaja dibenarkan untuk membeli dokumen tender.

5. Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.<!--[endif]--><!-- [if !supportLists]-->

Lawatan Tapak Tarikh: 21-02-2020 Tempat: Auditorium, Blok B, Ibu Pejabat, Lembaga Lebuhraya Malaysia, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor. Masa: 10:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak Tingkat 1, Blok A, Lembaga Lebuhraya Malaysia, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 400.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah Lembaga Lebuhraya Malaysia
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, Km.6, Jalan Serdang Kajang, 43000 Kajang
Tarikh dan Waktu Tutup 2020-03-13