Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Tender/ Sebutharga

LLM/UB/TN-1/1/1/20-CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI KERETAKAN BANGUNAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PEJABAT WILAYAH UTARA, LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA, PULAU PINANG

Tarikh Mula Jualan Dokumen 17.02.2020
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 28.02.2020
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor Bumiputera yang berkelayakan dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) G4 Kategori B atau CE Pengkhususan B06 atau CE11 dan mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
Jenis Tender
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

1. Syarat-syarat, arahan dan maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Tender dan boleh diperolehi di alamat sepertimana yang dinyatakan di atas.

2. Kehadiran taklimat tender adalah diwajibkan. Hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran CIDB sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat tender. Kontraktor tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam Perakuan Pendaftaran CIDB. Hanya kontraktor yang menghadiri taklimat tender dibenarkan untuk membeli dokumen dan menyertai tender ini.

3. Kontraktor dikehendaki membawa dan mengemukakan sijil asal Perakuan Pendaftaran CIDB, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta Sijil Taraf Bumiputera (BPKU, KKR) yang masih berkuatkuasa dan satu salinan sijil-sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Tender. Hanya wakil yang diberikan kuasa dengan sempurnanya sahaja dibenarkan untuk membeli dokumen tender.

 4. Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

Lawatan Tapak Tarikh: 17-02-2020 Tempat: Bilik Mesyuarat, Pejabat Wilayah Utara, Lembaga Lebuhraya Malaysia, Batu 7, Jalan Sultan Azlan Shah, 11700 Pulau Pinang Masa: 10:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak Tingkat 1, Blok A, Lembaga Lebuhraya Malaysia, KM 6, Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 150.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah Lembaga Lebuhraya Malaysia
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Tingkat 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, Km.6, Jalan Serdang Kajang, 43000 Kajang
Tarikh dan Waktu Tutup 2020-03-09