Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

MS ISO 39001:2012 : SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN RAYA

    Sejarah Pensijilan MS ISO 39001:2012 : Sistem Pengurusan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya

     Pengiktirafan oleh : SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

    • 21 Jun 2018 – Bagi Ibu pejabat dan Pejabat Wilayah LLM.
    • Pensijilan ini berkuatkuasa mulai 21 Jun 2018 hingga 20 Jun 2021.