Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Visi

Menjadikan LLM bertaraf dunia dalam pembangunan, pengurusan dan kawalseliaan lebuh raya

Misi

 • Melaksanakan pembangunan,pengurusan dan pengawalseliaan lebuh raya yang meliputi perancangan, rekabentuk, pembinaan,operasi dan penyenggaraan lebuh raya tol yang berkualiti mengikut piawaian antarabangsa
 • Memberikan perkhidmatan lebuh raya yang cekap, selesa dan selamat serta memenuhi kepuasan pelanggan
 • Memastikan keperluan sosial dan alam sekitar dipenuhi
 • Menjadi pakar rujuk dalam pembangunan dan pengurusan lebuh raya tol

Objektif

Objektif Penubuhan Lembaga adalah seperti berikut:-
 • Untuk merancang, mereka bentuk, memaju, mengendali dan menyelenggarakan rangkaian lebuh raya yang moden serta lengkap dengan segala kemudahan dan keperluan bagi:
  • mengadakan suatu sistem pengangkutan jalanraya yang cepat, selamat dan cekap untuk negara secara keseluruhannya
  • menghubungkan kesemua pekan utama yang sediada serta kawasan yang mempunyai potensi pembangunan ekonomi, budaya dan sosial serta perpaduan negara
  • membolehkan suatu sistem pengangkutan jalanraya awam antara bandar yang berkesan diadakan di seluruh negara
 • Untuk melatih kakitangan dan seterusnya memajukan kepakaran mereka dalam semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan, pengendalian dan penyelenggaraan lebuh raya.