Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Bidang Keberhasilan Utama

  • Memastikan pembinaan lebuh raya disiapkan mengikut jadual dan piawaian yang ditetapkan
  • Memantapkan pembangunan pengurusan dan kawal seliaan lebuh raya.
  • Memberikan perkhidmatan lebuh raya yang cekap, selesa dan selamat serta memenuhi kepuasan pengguna.
  • Meningkatkan imej Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM).