Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Fungsi

Menurut Akta 231, Akta Lembaga lebuhraya Malaysia (Perbadanan) 1980, Fungsi penubuhan Lembaga adalah seperti berikut:-
  • Menyelia dan melaksanakan reka bentuk, pembinaan dan penyelenggaran lebuh raya – lebuh raya sebagaimana yang ditentukan oleh Kerajaan;
  • Menyelia dan melaksana reka bentuk, pembinaan dan penyelenggaraan kawasan kawasan rehat dan lain-lain kemudahan yang difikirkan perlu di sepanjang lebuh raya;
  • Memungut tol daripada pengguna-pengguna lebuh raya dan lain-lain bayaran dari kemudahan yang difikirkan perlu di sepanjang lebuh raya;
  • Merancang dan menjalankan penyelidikan untuk memastikan penggunaan lebuh raya yang cekap dan lain-lain kemudahan di sepanjang lebuh raya; dan
  • Pada amnya melakukan apa-apa juga perkara untuk memajukan lagi dan menggunakan dengan wajar lebuh raya dan lain-lain kemudahan di sepanjang lebuh raya.