Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Kod Etika

Etika kerja ialah panduan tingkahlaku yang menjadi pegangan setiap warga LLM berlandaskan kepada nilai-nilai akhlak mulia.

Objektif Etika Kerja

  • Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas seharian bagi mempertingkatkan kualiti kerja;
  • Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi
  • Memberi sumbangan positif yang berterusan kepada masyarakat, agama dan negara.
  • Bekerja dengan penuh taat setia kepada negara, bangsa dan agama dengan matlamat untuk kebahagiaan manusia sejagat;
  • Bekerja dengan niat dan azam mengabdikan diri kepada Tuhan;Bekerja sebagai satu ibadah dengan penuh jujur, ikhlas, adil, tegas, amanah dan cemerlang;
  • Bekerja sebagai satu pasukan yang mantap, bertimbangrasa dan saling hormat menghormati di antara satu sama lain;
  • Bekerja dengan sifat kesederhanaan, berhemah tinggi, kemesraan dan bersikap terbuka; dan
  • Bekerja dengan cekap, professional, menghayati dan mengamalkan ciri-ciri integriti serta akauntabiliti