Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

MS ISO/IEC 39001:2012

DASAR PENGURUSAN KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN RAYA

Lembaga Lebuhraya Malaysia sebagai sebuah organisasi yang komited dalam menyediakan kemudahan kenderaan jabatan kepada warga kerja, akan memastikan:

  • Kenderaan jabatan yang disediakan untuk warga kerjanya berada dalam keadaan baik dan selamat.
  • Pemandu terlatih dan sihat untuk menjalankan tugasan-tugasan pemanduan kenderaan jabatan bagi kemudahan warga kerja.
  • Pembudayaan aspek pemanduan selamat diterapkan dalam pelaksanaan tugasan pemanduan harian.
  • Pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dijadikan keutamaaan dan dilaksanakan setiap masa.
  • Penambahbaikan berterusan bagi memastikan matlamat dan sasaran RTS MS dicapai.

OBJEKTIF PENGURUSAN KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN RAYA

  • Memastikan tiada kematian dan/atau kecederaan parah akibat kemalangan jalan raya melibatkan kenderaan jabatan.
  • Memastikan pemandu sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berupaya untuk melaksanakan tugasan pemanduan dengan selamat.
  • Memastikan kenderaan jabatan sentiasa diperiksa dan diselenggara secara berkala bagi memastikan kenderaan berada dalam baik dan selamat untuk digunakan.
  • Memastikan pematuhan terhadap peraturan dan perundangan berkaitan keselamatan jalan raya
  • Memastikan tiada kerosakan kenderaan jabatan akibat kemalangan jalan raya