Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

MS ISO/IEC 39001:2012

DASAR SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN RAYA

Lembaga Lebuhraya Malaysia sebagai sebuah organisasi yang komited dalam menyediakan kemudahan kenderaan jabatan kepada warga kerja, akan memastikan;

  • Kenderaan jabatan yang disediakan untuk warga kerjanya berada dalam keadaan baik dan selamat;
  • Pemandu terlatih dan sihat untuk menjalankan tugasan-tugasan pemanduan kenderaan jabatan bagi kemudahan warga kerja;
  • Pembudayaan aspek pemanduan selamat diterapkan dalam pelaksanaan tugasan pemanduan harian;
  • Pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dijadikan keutamaaan dan dilaksanakan setiap masa; dan
  • Penambahbaikan berterusan bagi memastikan matlamat dan sasaran RTS MS dicapai.

OBJEKTIF SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN RAYA

  • Memastikan sifar kematian atau kecederaan akibat kemalangan jalan raya melibatkan kenderaan jabatan;
  • Memastikan 100% pemandu melakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan pemandu berada dalam keadaan sihat untuk melakukan tugasan pemanduan;
  • Memastikan 100% kenderaan jabatan sentiasa diperiksa dan diselenggara secara berkala bagi memastikan kenderaan berada dalam baik dan selamat untuk digunakan; dan
  • Memastikan 100% pematuhan terhadap peraturan dan perundangan berkaitan keselamatan jalan raya.