Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

MS ISO/IEC 27001:2013

DASAR KESELAMATAN MAKLUMAT

Kami di Lembaga Lebuhraya Malaysia bertekad untuk memberi perkhidmatan profesional yang berkualiti dan pembaikan berterusan dalam pengesanan dan penyeliaan pembinaan serta operasi lebuh raya tol bagi menjamin keselamatan, keselesaan dan kepuasan pengguna-pengguna.;

 • Memastikan syarikat-syarikat konsesi melaksanakan pembinaan dan pengurusan lebuh raya mengikut peruntukan-peruntukan di dalam perjanjian konsesi.
  • Mengesan dan menyelia projek-projek supaya siap mengikut jadual.
  • Mengawalselia penyenggaraan dan operasi lebuh raya dan kemudahan berkaitan mengikut manual penyenggaraan Lembaga Lebuhraya Malaysia.
  • Menganalisa pelbagai laporan berkaitan dengan keselamatan, kepuasan dan keselesaan pengguna-pengguna lebuh raya untuk mempertingkatkan mutu perkhidmatan.
 • Melatih kakitangan dan seterusnya memajukan kepakaran mereka dalam semua aspek yang berkaitan dengan sistem pengurusan kualiti, sistem pengurusan keselamatan maklumat, pengendalian dan penyenggaraan lebuh raya.
 • Menjalankan operasi-operasi LLM mengikut sistem pengurusan kualiti berdasarkan MS ISO 9001:2015 dan sistem pengurusan keselamatan maklumat berdasarkan ISO/IEC 27001:2013.
 • Memastikan sistem keselamatan maklumat pemantauan pembinaan, penyenggaraan dan operasi lebuhraya bertol berfungsi dengan betul dan selamat digunakan.

OBJEKTIF KESELAMATAN MAKLUMAT

 • Memastikan kakitangan LLM menghadiri kursus / seminar sekurang-kurangnya 5 hari yang bersesuaian dengan bidang tugas masing-masing pada setiap tahun..
 • Memastikan Sistem Aplikasi SPPL, EPI, MHROADS, EPTL dan SPPI beroperasi 98% setahun dari segi perkakasan dan perisian.
 • Memastikan Sistem Aplikasi TIS beroperasi 99% setahun dari segi perkakasan dan perisian.
 • Memastikan ’downtime’ bagi kerosakan jenis:
  • ‘high risk’ : 1 hari bekerja (kesan kepada semua)
  • ’medium risk’ : 3 hari bekerja (kesan kepada sebahagian)
  • ’low risk’ : 5 hari bekerja (kesan kepada individu)
 • Memastikan peratusan penggunaan kapasiti sumber server aplikasi SPPL, EPI, MHROADS, TIS, EPTL dan SPPI tidak melebihi 80% bagi CPU, RAM dan Hard Disk.
 • Memastikan tiada insiden pencerobohan terhadap sistem aplikasi SPPL, EPI, MHROADS, TIS, EPTL dan SPPI.