Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Pengawasan Tol

Bertanggungjawab untuk mengawasi operasi tol syarikat-syarikat konsesi dibawah seliaan LLM dari aspek kadar dan sistem pungutan tol syarikat-syarikat konsesi seperti yang diperuntukkan di dalam perjanjian konsesi.

Sijil ISO

  • iso
  • iso
  • iso
  • iso
  • iso