Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Pengawasan Tol

Bahagian Pengawasan Tol bertanggungjawab memantau pelaksanaan operasi sistem kutipan tol, membuat semakan dan pengesahan jumlah trafik dan hasil kutipan tol sehingga kepada pengeluaran Sijil Verifikasi Trafik dan Hasil Tol, Sijil Bayaran Pampasan, Sijil Perkongsian Hasil Tol dan Sijil Sumbangan Penyelidikan, Latihan Dan Pembangunan Lebuh Raya. Bahagian ini juga berperanan dalam memberi maklum balas berhubung kenaikan, penangguhan kenaikan dan penstrukturan semula kadar tol, pemansuhan kutipan tol, jumlah dan kadar pertumbuhan trafik di lebuh raya serta lain-lain maklumat berkaitan tol. Selain itu, Bahagian Pengawasan Tol juga turut memainkan peranan di dalam proses penentuan dan penetapan kadar tol sebelum ianya diwarta dan dilaksanakan.

Agensi Berkaitan

Sijil ISO

  • iso
  • iso
  • iso
  • iso
  • iso