Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Khidmat Pakar dan Kerjasama Teknikal

Bertanggungjawab dalam memberi khidmat nasihat berhubung aspek teknikal dalam pembinaan dan penyenggaraan lebuh raya kepada syarikat konsesi dan agensi lain. Bahagian ini juga bertanggungjawab mengadakan kerjasama teknikal secara usahasama dengan agensi kerajaan dan swasta tempatan serta luar negara bagi meningkatkan pengetahuan dan kepakaran teknikal LLM. Skop dan tanggungjawab bahagian ini juga meliputi kajian berterusan serta mengumpul maklumat teknikal mengenai pembangunan dan kemudahan lebuh raya di Malaysia dalam usaha meningkatkan tahap kualiti dan perkhidmatan kepada pengguna lebuh raya.