Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Khidmat Pakar dan Kerjasama Teknikal

Bertanggungjawab untuk menjalankan kajian dan penyelidikan secara usaha sama dengan agensi-agensi Kerajaan yang lain, pihak swasta dan pihak yang berkepentingan dan badan-badan luar negara yang berminat bagi tujuan penambahbaikan dan memantapkan lagi kajian yang dijalankan juga bagi tujuan menghasilkan penemuan baru terutama dalam aspek pembangunan lebuhraya. Selain daripada itu, bahagian ini juga bertanggungjawab merancang dan menjalankan kajian bagi tujuan membangunkan teknologi baru termasuk membangunkan perisian pengkalan data untuk aspek teknikal, penyenggaraan dan operasi lebuhraya. Skop tanggungjawab bahagian ini adalah termasuk menerbit, mengkaji dan menyemak semula dokumen garis panduan dan manual.