Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Khidmat Pakar dan Kerjasama Teknikal

Bertanggungjawab memberi khidmat nasihat teknikal berkaitan lebuh raya. Selain dari itu, bahagian ini bertanggungjawab mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelidikan dan pembangunan, perkongsian kepakaran teknikal dan knowledge transfer. Bahagian ini juga menguruskan pembangunan atau semakan semula garis panduan atau piawaian berkaitan lebuh raya di Malaysia. Bahagian ini turut mengkoordinasi pelaksanaan Malaysian Green Highway Index (MyGHI) bagi lebuh raya di Malaysia.