Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Pejabat - pejabat Wilayah

Pejabat-pejabat Wilayah terdiri daripada Wilayah Utara, Tengah, Selatan dan Timur. Bagi projek-projek penswastaan lebuh raya, Pejabat Wilayah bertanggungjawab untuk menyelaras, memantau dan mengawalselia pembinaan projek lebuh raya di tapak bina sehingga siap dan dibuka kepada lalu lintas selaras dengan perjanjian konsesi. Tanggungjawab Pejabat Wilayah juga termasuk pemantauan dan pengawalseliaan ke atas kerja-kerja penyenggaraan dan operasi lebuh raya oleh syarikat konsesi, pembangunan tepi lebuh raya dan permohonan paparan iklan serta akses dari pihak ketiga.

Sijil ISO

  • iso
  • iso
  • iso
  • iso
  • iso
  • iso