Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Pejabat - pejabat Wilayah

Pejabat - pejabat Wilayah terdiri dari Wilayah Utara, Tengah, Selatan dan Timur. Bagi projek-projek penswastaan, Pejabat Wilayah bertanggungjawab untuk menyelaras, memantau dan mengawalselia perlaksanaan pembinaan projek-projek lebuh raya di tapak bina selaras dengan perjanjian konsesi sehingga siap untuk dibuka kepada lalulintas. Tanggungjawab Pejabat Wilayah juga termasuk pemantauan dan pengawalseliaan ke atas kerja-kerja penyenggaraan dan operasi lebuh raya oleh syarikat konsesi dan permohonan paparan iklan serta akses dari pihak ketiga. Pengarah Wilayah juga bertanggungjawab ke atas penyeliaan pembinaan lebuh raya di tapak pembinaan selaras dengan keperluan kontrak sehingga siap untuk dibuka kepada lalulintas bagi projek lebuh raya yang dikenalpasti untuk dilaksanakan secara kontrak turnkey.

Sijil ISO

  • iso
  • iso
  • iso
  • iso
  • iso