Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Pejabat - pejabat Wilayah

Pejabat-pejabat wilayah terdiri daripada Wilayah Utara, Tengah, Selatan dan Timur. Pejabat Wilayah bertanggungjawab dalam pemantauan dan pengawalseliaan ke atas kerja-kerja penyenggaraan, operasi dan naik taraf lebuh raya oleh syarikat konsesi supaya lebuh raya sentiasa dalam keadaan berkualiti, selamat dan selesa kepada pengguna lebuh raya. Selain itu, Pejabat Wilayah juga bertanggungjawab memantau perlaksanaan kerja-kerja pembangunan tepi lebuh raya antaranya seperti pembinaan akses baharu, kemudahan utiliti, semakan teknikal dan pelaksanaan pemasangan paparan iklan serta penggunaan tanah lebuh raya di dalam Right of Way lebuh raya yang sedang beroperasi.

Nota: Setiap Bahagian dan Pejabat Wilayah juga bertanggungjawab ke atas pengurusan aduan awam dan memastikan Sistem Pengurusan Kualiti Menyeluruh dilaksanakan.

Agensi Berkaitan

Sijil ISO

  • iso
  • iso
  • iso
  • iso
  • iso