Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Ukur Bahan dan Kontrak

Menguruskan pentadbiran kontrak selaras dengan matlamat dan dasar Kerajaan. Bahagian ini juga bertanggungjawab memberi nasihat dari aspek kos pembinaan lebuh raya kepada pihak pengurusan LLM.