Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Ukur Bahan dan Kontrak

Bertanggungjawab di dalam menguruskan pentadbiran kontrak perolehan Kerajaan dan kontrak konsesi berdasarkan peraturan dan perundangan kontrak yang sedang berkuatkuasa. Bahagian ini juga bertanggungjawab memastikan pengurusan kontrak konsesi dipatuhi sepenuhnya oleh pihak syarikat sebagaimana termaktub di dalam perjanjian konsesi. Bagi kontrak konsesi, Bahagian ini bertanggungjawab untuk menyemak anggaran kos projek meliputi capital expenditure (capex) dan operation expenditure (opex) yang dikemukakan oleh pihak syarikat, mengendali atau menyelaras Bengkel Pengurusan Nilai (Value Management) dan melaporkan penglibatan kontraktor Bumiputera di dalam projek pembinaan lebuh raya kepada KKR.