Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Pengurusan Projek

Bertanggungjawab untuk memantau pelaksanaan pembinaan lebuh raya baharu, naiktaraf lebuh raya, pembinaan persimpangan bertingkat baharu atau tertangguh dari peringkat awal selepas perjanjian konsesi ditandatangani/ selaras dengan ketetapan dalam perjanjian konsesi. Bahagian ini juga menyelaras pemantauan kerja-kerja pembinaan di tapak agar mematuhi kelulusan rekabentuk, semakan pelan pengurusan trafik, semakan aspek kualiti, aspek alam sekitar, hal-hal luar jangka serta aspek keselamatan di tapak bina berdasarkan perjanjian konsesi, dokumen kontrak, piawaian teknikal serta perundangan. Selanjutnya bahagian ini juga melaksanakan proses dan prosidur pembukaan lebuh raya, pengeluaran Sijil Kesempurnaan Pembinaan Lebuh Raya (SKPL) dan semakan lukisan terbina.

Agensi Berkaitan

Sijil ISO

  • iso
  • iso
  • iso
  • iso
  • iso