Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Pengurusan Projek

Bertanggungjawab untuk menyelaras dan memantau/ mengawalselia pelaksanaan pembinaan projek lebuh raya mengikut keperluan perjanjian konsesi dan dokumen kontrak serta piawaian teknikal di tapak bina sehingga siap untuk dibuka kepada lalu lintas. Bahagian ini juga bertanggungjawab memantau pelaksanaan pengurusan pembinaan projek lebuh raya/ persimpangan dari aspek kualiti, alam sekitar dan keselamatan di tapak bina bermula dari effective date termasuk EOT (jika ada) sehingga siap pengeluaran sijil SKPL.

Sijil ISO

  • iso
  • iso
  • iso
  • iso
  • iso
  • iso