Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Pengurusan Projek

Bahagian ini bertanggungjawab untuk menguruskan perundingan aspek teknikal dan dokumen kontrak, menyemak pelan-pelan pembekuan koridor lebuh raya, pelan-pelan pengambilan balik tanah, dokumen-dokumen ringkasan rekabentuk dan lukisan-lukisan rekebentuk terperinci yang dikemukakan oleh Kontraktor Turnkey/syarikat konsesi. Skop dan tanggungjawab bahagian ini juga termasuk menyelaras dan memantau/mengawalselia pelaksanaan pembinaan projek-projek lebuh raya yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi, menyemak dan mengesahkan pembayaran selaras dengan keperluan dokumen kontrak.

Sijil ISO

  • iso
  • iso
  • iso
  • iso
  • iso