Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Perancangan

Bertanggungjawab dalam merancang dan mengkaji jajaran lebuh raya selaras dengan kajian perancangan pembangunan oleh pihak Kerajaan, menjalankan rundingan teknikal penswastaan lebuh raya dengan menganggotai jawatankuasa rundingan Kerajaan, menjalankan rundingan teknikal dengan syarikat pencadang, menyemak pelan pembekuan koridor lebuh raya dan menjalankan penilaian terhadap projek penswastaan sebelum dan selepas dilaksanakan bagi menentukan keberkesanan sesuatu projek terhadap masyarakat dan negara.