Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Perancangan

Bertanggungjawab merancang dan mengkaji jajaran lebuh raya selaras dengan kajian perancangan pembangunan Kerajaan dan menjalankan rundingan teknikal penswastaan lebuh raya dengan menganggotai jawatankuasa rundingan Kerajaan. Mengadakan rundingan teknikal dengan syarikat pencadang dan menyemak pelan pembekuan koridor lebuh raya. Bahagian ini juga menjalankan penilaian terhadap projek penswastaan sebelum dan selepas dilaksanakan bagi menentukan keberkesanan sesuatu projek terhadap masyarakat dan negara daripada aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar. Selain itu, bertanggungjawab menyediakan panduan Toll Highway Traffic Volume Malaysia (THTVM) bagi menilai mutu perkhidmatan servis (Level of Service) bagi jajaran lebuh raya bertol yang beroperasi seterusnya melaksanakan pemantauan terhadap pematuhannya berdasarkan terma di dalam Perjanjian Konsesi.