Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Mekanikal dan Elektrik

Bertanggungjawab mengurus kerja-kerja berkaitan mekanikal dan elektrik bagi projek-projek penswastaan lebuh raya dan projek pembangunan tepi lebuh raya dari aspek perancangan, reka bentuk, pembinaan, operasi dan penyenggaraan. Merancang, mengurus dan mengawalselia projek khusus seperti pertukaran teknologi bagi sistem kutipan tol daripada sistem sedia ada kepada sistem Radio Frequency Identification (RFID) bagi semua lebuh raya bertol. Mengurus dan mengawalselia kontrak penyenggaraan mekanikal dan elektrik ibu pejabat dan pusat pengurusan trafik LLM.

Sijil ISO

  • iso
  • iso
  • iso
  • iso
  • iso
  • iso