Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Mekanikal dan Elektrik

Bertanggungjawab mengurus kerja-kerja berkaitan mekanikal dan elektrik bagi projek-projek penswastaan lebuh raya atau turnkey dan projek pembangunan tepi lebuh raya dari aspek perancangan, rekabentuk, pembinaan, operasi dan penyenggaraan. Bahagian ini juga merancang, mengurus dan mengawalselia projek khusus seperti pertukaran teknologi bagi sistem kutipan tol daripada sistem sedia ada kepada sistem Radio Frequency Identification (RFID) dan juga Multilane Free Flow (MLFF) bagi semua lebuh raya bertol. Selain itu, bertanggungjawab mengurus dan mengawalselia kontrak penyenggaraan mekanikal dan elektrik ibu pejabat dan Pusat Pengurusan Trafik LLM. Bahagian ini turut menjadi penasihat kepada pejabat-pejabat wilayah bagi kerja-kerja berkaitan mekanikal dan elektrik sekiranya diperlukan.

Agensi Berkaitan

Sijil ISO

  • iso
  • iso
  • iso
  • iso
  • iso