Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Pengurusan Tanah

Menguruskan hal-hal pengambilan tanah bagi pembangunan lebuh raya bertol, menguruskan kerrja-kerja ukur muktamad, perizaban dan pewartaan lebuh raya mengikut Seksyen 62 Kanun Tanah Negara, menguruskan permohonan dan pemasangan paparan iklan di rezab lebuh raya dan pengurusan hartanah seperti aktiviti sewaan/pajakan tanah milik LLM dan rezab lebuh raya.