Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Teknologi Maklumat

Bertanggungjawab dalam merancang dan melaksana pengurusan operasi Pelan Strategik ICT bagi menyokong visi dan misi LLM selaras dengan agenda kemajuan negara. Bahagian ini juga bertanggungjawab dalam memberikan khidmat sokongan terhadap semua perkhidmatan ICT di LLM.