Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Teknologi Maklumat

Merancang dan melaksanakan dasar dan polisi sistem teknologi maklumat LLM selaras dengan agenda kemajuan negara. Membangunkan infrastruktur sistem teknologi maklumat LLM agar sentiasa selaras dengan kemajuan semasa dan membangunkan sistem maklumat yang bersepadu antara LLM dengan syarikat-syarikat konsesi lebuh raya.