Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Teknologi Maklumat

Bertanggungjawab dalam merancang, memperkukuh dan memperkasa prasarana dan sumber ICT dalam menyokong visi dan misi LLM dalam aspek penyediaan infrastruktur ICT yang mampan kepada pengguna dalaman dan luaran LLM, pemerkasan pengurusan ICT serta keselamatan ICT di seluruh LLM dalam penyampaian maklumat kepada pengguna dan penyediaan perkhidmatan sokongan teknikal bagi sistem aplikasi yang dibangunkan di LLM.