Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Unit Audit Dalam

Bertanggungjawab dalam mengkaji kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem kewangan, pengawasan operasi serta kawalan dalaman organisasi, pengurusan aset dan kepentingan organisasi dilindungi daripada segi kehilangan, penipuan dan penyelewengan. UAD juga bertanggungjawab dalam memberi nasihat/ pandangan mengenai kawalan dalaman terhadap semua sistem termasuk sistem ICT dan memberi khidmat nasihat dan syor penambahbaikkan bagi meningkatkan tahap akauntabiliti pengurusan kewangan. Tambahan lagi, unit ini mengkaji tahap pematuhan kepada segala dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang berkuat kuasa, aktiviti organisasi diuruskan secara berhemat, cekap dan berkesan seterusnya melaporkan kepada Ketua Pengarah hasil pengauditan dan memastikan tindakan susulan diambil terhadap perkara yang dibangkitkan.