Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Sumber Manusia dan Korporat

Bertanggungjawab menguruskan hal-hal berkaitan pengurusan sumber manusia seperti perkhidmatan, perjawatan, pentadbiran pejabat, integriti dan latihan. Bahagian ini juga bertanggungjawab dalam hal ehwal pengurusan korporat jabatan seperti Pelan Strategik LLM, Petunjuk Prestasi Utama (KPI) LLM, Pelan Kesinambungan Perkhidmatan, aduan awam, publisiti, perhubungan awam dan pengurusan keselamatan jabatan. Skop dan tanggungjawab juga meliputi pelaksanaan sistem pengurusan kualiti menyeluruh di LLM.