Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Sumber Manusia dan Korporat

Bertanggungjawab menguruskan hal-hal berkaitan pengurusan sumber manusia seperti perkhidmatan, perjawatan, integriti dan latihan. Bahagian ini juga bertanggungjawab sebagai pemangkin imej korporat LLM serta menguruskan komunikasi dan perhubungan media iaitu hal ehwal korporat, penerbitan, pengurusan pelanggan dan aduan. Selain itu, bahagian ini juga bertindak sebagai bahagian utama yang menyelaras penyediaan mesyuarat utama LLM serta memantau pelaksanaan Pelan Strategik Organisasi, Petunjuk Prestasi Utama, urus setia Parlimen, urus setia pengurusan kualiti dan urus setia aktiviti inspektorat. Bahagian ini juga memberi khidmat sokongan pengurusan pentadbiran, penyenggaraan bangunan, kemudahan keselamatan, logistik dan pengurusan kenderaan jabatan.