Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Kewangan dan Pengurusan Aset

Bertanggungjawab ke atas pengurusan perakaunan dan kewangan LLM. Di samping itu, skop tugas bahagian ini meliputi pengurusan aset jabatan.