Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Kewangan dan Pengurusan Aset

Bertanggungjawab ke atas sistem perakaunan pengurusan Kumpulan Wang Lembaga dan menyelia penyediaan anggaran Belanjawan Tahunan. Menyediakan penyata akaun tahunan dan menyelia urusan pelaburan serta memastikan sistem pengurusan kualiti LLM dilaksanakan. Skop tanggungjawab juga meliputi aspek pentadbiran am seperti bangunan, kenderaan pejabat dan sebagainya. Setiap bahagian dan Pejabat Wilayah juga bertanggungjawab memastikan sistem pengurusan kualiti LLM dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan dari semasa ke semasa.