Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Kewangan dan Pengurusan Aset

Bertanggungjawab terhadap pengurusan perakaunan dan kewangan yang meliputi pelaburan, terimaan dan pembayaran, pengurusan perolehan bekalan dan perkhidmatan serta pengurusan aset alih dan aset tak alih.