Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Pengurusan Rekabentuk

Bertanggungjawab dalam menyemak untuk tujuan kelulusan LLM bagi Pelan Pengambilan Tanah (Seksyen 8, Akta Pengambilan Tanah 1960), Laporan Ringkasan Rekabentuk dan Lukisan Rekabentuk Terperinci yang dikemukakan oleh syarikat konsesi atau kontraktor turnkey bagi projek pembinaan lebuh raya. Skop yang dilaksanakan adalah untuk memastikan rekabentuk lebuh raya mematuhi piawaian yang termaktub di dalam perjanjian konsesi, menepati ciri-ciri keselamatan dan kelestarian alam sekitar bagi keselesaan pengguna lebuh raya.