Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Pengurusan Rekabentuk

Bertanggungjawab dalam menyemak Pelan Pembekuan Koridor Lebuh Raya Pelan Pengambilan Tanah (Seksyen 8 APT 1960), dokumen ringkasan reka bentuk serta lukisan reka bentuk terperinci yang dikemukakan oleh syarikat konsesi atau kontraktor turnkey bagi projek-projek pembinaan lebuh raya. Skop tanggungjawab termasuk menyelaras dan memantau pelaksanaan pembinaan projek-projek lebuh raya dari aspek reka bentuk yang dilaksanakan secara penswastaan atau turnkey (bagi projek-projek yang telah dikenalpasti) selaras dengan keperluan di dalam Perjanjian Konsesi/ dokumen kontrak sehingga siap untuk dibuka kepada pengguna.