Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

Tajuk Tender / Sebutharga Kontraktor Yang Berjaya Nilai
CADANGAN KERJA-KERJA PENYENGGARAAN DAN PEMBAIKAN KECIL BANGUNAN DI PEJABAT WILAYAH TIMUR (II) LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA AJIL, TERENGGANU
MKB Maju Enterprise RM 269070.00
CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PEPASANGAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (M&E) DI BANGUNAN PEJABAT WILAYAH TIMUR (II) AJIL TERMASUK RUMAH REHAT & TETAMU DAN PONDOK PENGAWAL LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA (LLM), AJIL, TERENGGANU (2017-2019)
Ajil Lighting & Electrical RM 216219.50
CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BANGUNAN DAN PEMBAIKAN KECIL WISMA LEBUHRAYA, YANG MELIBATKAN BANGUNAN BLOK A,B,C,D,E,F,G SERTA PONDOK PENGAWAL DI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA, KAJANG, SELANGOR DARUL EHSAN (2017-2019)
QUZZA ENTERPRISE SDN. BHD RM
KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (KENDERAAN) P-5/2015
RM .00
Cadangan Penyewaan Tanah Pengambilan Untuk Institut Latihan Dan Pengurusan Lembaga Lebuhraya Malaysia (ILPLLM) Di Kuantan, Pahang Darul Makmur(Tujuan penyewaan adalah untuk pihak penyewa mengambil hasil kelapa sawit dan penjagaan kawasan serta pembajaan tanaman (kelapa sawit) yang terdapat dalam tanah pengambilan ILPLLM dari semasa ke semasa dalam tempoh sewaan. Penyewa adalah dilarang untuk menjalankan aktiviti-aktiviti lain tanpa kelulusan dari pihak LLM. Jika pihak penyewa menjalankan aktiviti-aktiviti lain ini tanpa kelulusan LLM, pihak LLM berhak untuk menamatkan perjanjian ini dengan memberi satu bulan notis).
Vigorous Galaxy Enterprise RM .00
PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI PEJABAT WILAYAH UTARA, IPOH, PERAK, LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA
DURA GUARD FORCE & CONSULTANCY RM 358387.20