Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Tender/ Sebutharga

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM EXPRESSWAY PERFORMANCE INDICATOR (EPI) KEPADA EPI VERSI 2 DI IBU PEJABAT LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Tarikh Mula Jualan Dokumen 25.07.2019
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 07.08.2019
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Pelawaan adalah terbuka kepada kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 210103 dan 210104 seperti di bawah untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut:
Jenis Tender
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

1. Syarat-syarat, Arahan dan Maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Tender dan boleh diperolehi di alamat sepertimana yang dinyatakan di atas.

2. Kehadiran taklimat tender adalah diwajibkan. Hanya penama di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat tender. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan Malaysia. Hanya syarikat yang menghadiri taklimat tender dibenarkan untuk membeli dokumen dan menyertai tender ini.

3. Syarikat dikehendaki membawa dan mengemukakan Sijil Asal Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil-sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Tender.

4. Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

 

Lawatan Tapak Tarikh: 25-07-2019 Tempat: Bilik Auditorium, Tingkat Bawah, Blok B, Ibu Pejabat Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Km.6, Jln. Serdang Kajang, 43000,Kajang Selangor. Masa: 10:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak Aras 1, Blok A Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, Km. 6 Jalan Serdang-Kajang, 43000,Kajang, Selangor.
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 120.00
Bayaran Atas Nama Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan Bank Draf/Wang Pos/Kiriman Wang. Bayaran secara tunai tidak diterima.
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Jam 12.00 tengahari di Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Aras 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM6. Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Tarikh dan Waktu Tutup 2019-08-15