Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PEPASANGAN ELEKTRIKAL DAN MEKANIKAL DI BANGUNAN BLOK A, B, C, D, E, F, G, SUB-STATION DAN PONDOK PENGAWAL, DI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA, KAJANG, SELANGOR DARUL EHSAN (2019-2022)

Kontraktor Berjaya Perkhidmatan Nyaman Niaga
Nilai
RM 2819778.00
Tarikh Mula Jualan Dokumen 26.02.2019
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 08.03.2019
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor Bumiputera yang berdaftar Kementerian Kewangan Malaysia 220301,220401 dan 220503 CIDB kategori ME dan mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta berkelayakan untuk membuat tawaran bagi kerja berikut:
Jenis Tender
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

    <!--[endif]--><!-- [if !supportLists]-->2.Kehadiran taklimat tender adalah Hanya penama di dalam Sijil Akuan sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat tender. Kontraktor tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam Hanya kontraktor yang menghadiri taklimat tender dibenarkan untuk membeli dokumen dan menyertai tender ini.

<!-- [if !supportLists]-->3.Kontraktor dikehendaki membawa dan mengemukakan sijil asal Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera Kementerian Kewangan Malaysia, Perakuan Pendaftaran Kontraktor yang masih berkuatkuasa dan satu salinan sijil-sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Tender.

<!-- [if !supportLists]-->4.Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

Lawatan Tapak Tarikh: 26-02-2019 Tempat: Bilik Auditorium, Tingkat Bawah, Blok B, Ibu Pejabat Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Km.6, Jln. Serdang Kajang, 43000,Kajang Selangor. Masa: 10:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak Aras 1, Blok A Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, Km. 6 Jalan Serdang-Kajang, 43000,Kajang, Selangor.
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:30 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 150.00
Bayaran Atas Nama Ketua Pengarah LLM
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Jam 12.00 tengahari di Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Aras 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM6. Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Tarikh dan Waktu Tutup 2019-03-19