Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

CADANGAN KERJA-KERJA SENGGARAAN BANGUNAN DAN PEMBAIKAN KECIL WISMA LEBUHRAYA, YANG MELIBATKAN BANGUNAN BLOK A, B, C, D, E, F, G SERTA PONDOK PENGAWAL DI LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA (2019-2021)

Kontraktor Berjaya MDH Business Resources
Nilai
RM 924479.40
Tarikh Mula Jualan Dokumen 12.02.2019
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 25.02.2019
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor Bumiputera yang berdaftar (PPK) CIDB Gred G3 Kategori B Pengkhususan B24 Mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan(SPKK) serta berkelayakan untuk membuat tawaran bagi kerja berikut:
Jenis Tender
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

    <!--[endif]--><!-- [if !supportLists]-->2.Kehadiran taklimat tender adalah . Kontraktor tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK.  

   <!--[endif]-->Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Sijil Taraf Bumiputera (PKK/BKPU) yang masih berkuatkuasa dan satu salinan sijil-sijil berkenaan semasa membeli DokumenTender.

<!-- [if !supportLists]-->4.Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

 

Lawatan Tapak Tarikh: 12-02-2019 Tempat: Bilik Auditorium, Tingkat Bawah, Blok B, Ibu Pejabat Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Km.6, Jln. Serdang Kajang, 43000,Kajang Selangor. Masa: 10:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak Aras 1, Blok A Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, Km. 6 Jalan Serdang-Kajang, 43000,Kajang, Selangor.
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:00 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 85.00
Bayaran Atas Nama Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan Bank Draf/Wang Pos/Kiriman Wang. Bayaran secara tunai tidak diterima.
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Jam 12.00 tengahari di Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Aras 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM6. Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Tarikh dan Waktu Tutup 2019-03-04