Portal Rasmi

LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Hotline Info Trafik: 1800-88-7752 Tel: 603-8738-3000

Keputusan

CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG, MEREKABENTUK, MENGKONFIGURASI, MENGUJI DAN MENTAULIAH INFRASTRUKTUR DAN PERKAKASAN PUSAT DATA DAN RANGKAIAN DI IBU PEJABAT DAN PEJABAT-PEJABAT WILAYAH LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA

Kontraktor Berjaya Strategic Alliance Sdn. Bhd.
Nilai
RM 4349670.04
Tarikh Mula Jualan Dokumen 25.01.2019
Tarikh Tamat Jualan Dokumen 08.02.2019
Tender / Sebutharga Adalah Dipelawa kepada Pelawaan adalah terbuka kepada kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 210102, 210103, 210105 dan 210107 seperti di bawah untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut:
Jenis Tender
Kategori Kerja
Syarat Pendaftaran

Kementerian Kewangan Malaysia 

 

210102; Hardware (high end technology)

210103; Software – Supply all computer software, operating system, database, off – shelf packages including maintenance

210105; Telecommunication/networking – supply product, infrastructure, services including maintenance (LAN/WAN/Internet/wireless satellite)

DAN 

210107; ICT Security and firewall, Encryption, PKI, Anti-Virus

Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan masih sah.

1. Syarat-syarat, Arahan dan Maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Pelawaan dan boleh diperolehi di alamat sepertimana yang dinyatakan di atas.

2. Kehadiran taklimat tender adalah diwajibkan. Hanya penama di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat tender. Kontraktor tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan Malaysia.Hanya kontraktor yang menghadiri taklimat tender dibenarkan untuk membeli dokumen dan menyertai tender ini.

3. Kontraktor dikehendaki membawa dan mengemukakan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan Malaysia yang masih berkuatkuasa dan satu salinan pendua bagi sijil berkenaan semasa membeli Dokumen Tender.

4. Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana – mana tawaran.

Lawatan Tapak Tarikh: 29-01-2019 Tempat: Bilik Auditorium, Tingkat Bawah, Blok B, Ibu Pejabat Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Km.6, Jln. Serdang Kajang, 43000,Kajang Selangor. Masa: 10:00 AM
Lain-Lain Keperluan
-
Tempat Dokumen Dijual Bahagian Ukur Bahan Dan Kontrak Aras 1, Blok A Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, Km. 6 Jalan Serdang-Kajang, 43000,Kajang, Selangor.
Masa Pembelian Dokumen Isnin - Jumaat 8:00 AM - 4:30 PM
Harga Dokumen
RM 120.00
Bayaran Atas Nama Bayaran hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah LLM dengan menggunakan Bank Draf/Wang Pos/Kiriman Wang. Bayaran secara tunai tidak diterima.
Tempat Tutup Tender/Sebutharga Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak, Aras 1, Blok A, Ibu Pejabat Lembaga Lebuhraya Malaysia, Wisma Lebuhraya, KM6. Jalan Serdang-Kajang, 43000 Kajang, Selangor
Tarikh dan Waktu Tutup 2019-02-27